Cách tính đơn giá trong Excel

Cách tính đơn giá trong Excel

Để thuận tiện trong việc quản lý vô số mặt hàng với nhiều thương hiệu khác nhau, ta sẽ mã hoá các sản phẩm thành các ký tự đặc biệt.

Cách bỏ đánh số trang trong Excel

Cách bỏ đánh số trang trong Excel

Trong Excel, đánh số trang thường dùng đến để khi đi in tài liệu, khi không cần dùng đến số trang và bạn muốn tìm cách bỏ đánh số trang đi.