Hàm & Công Thức trong Excel

Giới thiệu cú pháp và cách sử dụng chi tiết các hàm trong Excel bao gồm các hàm Excel cơ bản, hàm ngày tháng, hàm lô gic, hàm văn bản, hàm thống kê, hàm cơ sở dữ liệu, hàm toán học...

Trị tuyệt đối trong Excel - Cách dùng và ví dụ

Trị tuyệt đối trong Excel - Cách dùng và ví dụ

Trong Excel để tính giá trị tuyệt đối của một số các bạn sử dụng hàm ABS, nếu các bạn chưa biết cách sử dụng hàm ABS trong Excel. Vậy mời các bạn hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây để biết cách dùng và ví dụ hàm trị tuyệt đối trong Excel.