Hàm LEN trong Excel – Cách sử dụng hàm LEN và ví dụ

Hàm LEN trong Excel là một hàm trong nhóm hàm xử lý văn bản và chuỗi, các bạn có thể sử dụng hàm LEN để đếm số ký tự của một chuỗi văn bản. Nếu biết áp dụng hàm LEN phù hợp thì các bạn sẽ tiết kiệm khá nhiều thời gian xử lý văn bản. Nếu chưa biết cách sử dụng hàm LEN trong Excel thì các bạn hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

Hàm LEN trong Excel – Cách sử dụng hàm LEN và ví dụ

Dưới đây bài viết chia sẻ đến các bạn cú pháp, cách sử dụng hàm LEN và ví dụ cụ thể, mời các bạn cùng theo dõi.

Mô tả

Hàm LEN là hàm đếm độ dài của một chuỗi văn bản và trả về số ký tự trong chuỗi văn bản đó, hàm LEN đếm cả khoảng trắng có trong chuỗi văn bản.

Cú pháp

=LEN(text)

Trong đó text là đối số bắt buộc, đây chính là chuỗi văn bản mà các bạn muốn đếm độ dài chuỗi. Hàm LEN đếm cả chữ số, ký tự đặc biệt và khoảng trắng trong chuỗi văn bản text.

Đối số có thể là chuỗi văn bản (nhập trong dấu nháy kép), hoặc là một tham chiếu đến ô chứa văn bản.

Ví dụ

Ví dụ 1: các bạn có thể nhập trực tiếp chuỗi văn bản vào hàm LEN để hàm LEN đếm số ký tự cho chuỗi đó.

Nhập trực tiếp chuỗi văn bản vào hàm LEN để hàm LEN đếm số ký tự cho chuỗi đó

Ví dụ 2: các bạn có thể tham chiếu đến ô chứa chuỗi văn bản cần đếm số ký tự.

Tham chiếu đến ô chứa chuỗi văn bản cần đếm số ký tự

Ví dụ 3: Kiểm tra mã nhân viên sử dụng hàm LEN kết hợp hàm IF.

Giả sử mã nhân viên chỉ có 8 ký tự, các bạn kiểm tra cột mã nhân viên xem có mã nào nhập thiếu hay nhập thừa ký tự hay không để hạn chế nhập sai mã nhân viên.

Kiểm tra mã nhân viên đúng với 8 ký tự

Các bạn nhập công thức vào ô đầu tiên của cột Test như sau:

=IF(LEN(A7)<8;"Thiếu ký tự"; IF(LEN(A7)=8;"Đúng";"Thừa ký tự"))

Nếu số ký tự trong ô A7 nhỏ hơn 8 ký tự thì trả về kết quả “Thiếu ký tự”, nếu số ký tự trong ô A7 không nhỏ hơn 8 ký tự (có thể lớn hơn hoặc bằng 8) thì sẽ thực hiện hàm IF tiếp theo, tại hàm IF này thì nếu số ký tự trong ô A7 bằng 8 ký tự thì IF trả về kết quả là “Đúng” nếu không (số ký tự trong ô A7>8) sẽ trả về kết quả là “Thừa ký tự”.

Kiểm tra mã nhân viên sử dụng hàm LEN kết hợp hàm IF

Sau đó các bạn sao chép công thức với các ô còn lại.

Sau đó sao chép công thức với các ô còn lại

Trên đây bài viết đã giới thiệu đến các bạn cú pháp, cách sử dụng, ví dụ cụ thể của hàm LEN trong Excel. Như vậy khi cần đếm số ký tự cho một chuỗi văn bản thì các bạn có thể áp dụng trực tiếp hàm LEN để đếm số ký tự thay vì đếm thủ công. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận