Excel Cơ Bản

Hướng dẫn tự học Excel cơ bản cho người mới bắt đầu.

Cách bỏ đánh số trang trong Excel

Cách bỏ đánh số trang trong Excel

Trong Excel, đánh số trang thường dùng đến để khi đi in tài liệu, khi không cần dùng đến số trang và bạn muốn tìm cách bỏ đánh số trang đi.

Cách chuyển file ảnh sang Excel chính xác nhất

Cách chuyển file ảnh sang Excel chính xác nhất

Bạn có nhiều file ảnh cần chuyển sang Excel, nếu nhập thủ công thì sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức thậm chí là sai sót trong quá trình nhập liệu.

Cách tính phần trăm trong Excel

Cách tính phần trăm trong Excel

Tính phần trăm trong excel là một câu hỏi mà nhiều người thắc mắc, bởi vì Excel không có hàm hỗ trợ tính phần trăm. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng các phương pháp tính toán khác nhau để hoàn thành công việc tính phần trăm này.