Excel Cơ Bản

Hướng dẫn tự học Excel cơ bản cho người mới bắt đầu.

Cách tính phần trăm trong Excel

Cách tính phần trăm trong Excel

Tính phần trăm trong excel là một câu hỏi mà nhiều người thắc mắc, bởi vì Excel không có hàm hỗ trợ tính phần trăm. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng các phương pháp tính toán khác nhau để hoàn thành công việc tính phần trăm này.

Cách cố định cột trong Excel

Cách cố định cột trong Excel

Trong quá trình làm việc với Excel, với những bảng tính có số lượng cột nhiều thì việc cố định cột sẽ giúp các bạn dễ dàng quản lý dữ liệu hơn.

Cách chuyển Excel sang PDF

Cách chuyển Excel sang PDF

Định dạng PDF là định dạng phổ biến nhất hiện nay, định dạng PDF sẽ được hiển thị giống nhau trên các môi trường khác nhau.

Tổng hợp các bài tập Excel hay

Tổng hợp các bài tập Excel hay

Khi bắt đầu học Excel, đầu tiên các bạn vẫn phải học cách sử dụng Excel, cách sử dụng các hàm, các thao tác với Excel...

Cách tìm kiếm và thay thế trong Excel

Cách tìm kiếm và thay thế trong Excel

Với những bảng tính Excel có ít bản ghi các bạn có thể thao tác thủ công tìm kiếm và thay thế những dữ liệu sai, dữ liệu trùng lặp...

Cách tách họ tên trong Excel

Cách tách họ tên trong Excel

Để tiện cho việc quản lý dữ liệu, các bạn cần phải tách họ và tên ra thành các dữ liệu khác nhau từ họ tên đầy đủ mà bạn đã nhập vào bảng tính Excel.

Cách sắp xếp dữ liệu trong Excel

Cách sắp xếp dữ liệu trong Excel

Trong quá trình làm việc với Excel thì việc sắp xếp dữ liệu theo thứ tự để dễ dàng quản lý là việc làm rất cần thiết vì khi nhập dữ liệu các bạn có thể không nhập theo đúng thứ tự.

Hướng dẫn cách vẽ đồ thị trong Excel

Hướng dẫn cách vẽ đồ thị trong Excel

Thay vì những bảng dữ liệu với những con số khó nhớ, các bạn có thể vẽ đồ thị từ những bảng dữ liệu đó, để dữ liệu trở lên sinh động, khoa học, đơn giản và dễ hiểu hơn.

Cách tạo bảng, kẻ bảng trong Excel

Cách tạo bảng, kẻ bảng trong Excel

Để có thể quản lý dữ liệu được nhập trong bảng tính Excel một cách tốt nhất thì các bạn nên tạo bảng cho các dữ liệu đó.

Cách gộp ô trong Excel

Cách gộp ô trong Excel

Với những dữ liệu dài hơn độ rộng của ô trong Excel, nó sẽ không được hiển thị hết hoặc sẽ tràn sang các ô trống bên cạnh.

Cách xuống dòng trong Excel 2007

Cách xuống dòng trong Excel 2007

Trong quá trình làm việc với Excel 2007 chắc hẳn nhiều lúc các bạn muốn xuống dòng trong một ô để dữ liệu được hiển thị phù hợp với độ rộng của ô.

Các định dạng ngày tháng trong Excel

Các định dạng ngày tháng trong Excel

Trong quá trình làm việc với Excel, đôi khi các bạn cũng sẽ phải làm việc với dữ liệu dạng ngày tháng, vậy làm sao để định dạng ngày tháng trong Excel?

Cách xuống dòng trong Excel 2010

Cách xuống dòng trong Excel 2010

Trong quá trình nhập dữ liệu các bạn muốn xuống dòng trong ô để tránh dữ liệu bị tràn sang ô khác vì độ rộng của ô không đủ để hiển thị những dữ liệu dài.

Cách lọc dữ liệu trong Excel

Cách lọc dữ liệu trong Excel

Lọc dữ liệu theo điều kiện, các tiêu chí lọc các bạn sẽ nhanh chóng lọc được dữ liệu theo đúng yêu cầu.

Cách xuống hàng trong Excel

Cách xuống hàng trong Excel

Trong trang tính Excel có những văn bản dài hơn so với độ rộng ô nên nó bị tràn dữ liệu sang các ô khác hoặc không hiển thị hết văn bản.

Cách cố định dòng trong Excel

Cách cố định dòng trong Excel

Trong quá trình xử lý dữ liệu trong Excel sẽ có nhiều lúc các bạn phải làm việc với những dữ liệu có số lượng bản ghi lớn.