Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Excel

Các bạn đang cần chuyển chữ thường thành chữ hoa, hoặc viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong Excel. Nhưng trong Excel không hỗ trợ cách Change case để chuyển đổi kiểu chữ như trong Word. Nếu văn bản có ít thì các bạn có thể nhập lại dữ liệu, nhưng với số lượng bản ghi lớn cần chuyển đổi chữ thường thành chữ hoa thì các bạn chưa biết xử lý thế nào? Mời các bạn hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Excel

Excel hỗ trợ các bạn hai hàm chuyển chữ thường thành chữ hoa:

  • Hàm UPPER: hàm chuyển chữ thường thành tất cả chữ hoa.
  • Hàm PROPER: hàm chuyển chữ thường thành chữ được viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ.

Hàm UPPER

Mô tả

Hàm UPPER giúp các bạn chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Excel.

Cú pháp

=UPPER(text)

Trong đó: text là đối số bắt buộc, đây là văn bản cần chuyển đổi thành chữ hoa, text có thể là một tham chiếu hoặc một chuỗi văn bản.

Hàm PROPER

Mô tả

Hàm PROPER viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ, còn tất cả các chữ khác thành chữ thường.

Cú pháp

=PROPER(text)

Trong đó: text là đối số bắt buộc, là văn bản cần chuyển thành chữ hoa một phần. Text có thể là văn bản được đặt trong dấu ngoặc kép, hoặc một công thức trả về văn bản hoặc một tham chiếu tới ô có chứa văn bản mà bạn muốn viết hoa một phần.

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Excel

Nếu muốn chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Excel thì các bạn sử dụng hàm UPPER.

Ví dụ: nhập text trực tiếp vào hàm UPPER.

Nhập text trực tiếp vào hàm UPPER

Các bạn cũng có thể tham chiếu đến ô chứa text.

Tham chiếu đến ô chứa text

Nếu muốn chuyển chữ thường thành chữ hoa viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ thì các bạn sử dụng hàm PROPER.

Ví dụ: nhập trực tiếp văn bản cần chuyển thành chữ hoa vào hàm PROPER.

Nhập trực tiếp văn bản cần chuyển thành chữ hoa vào hàm PROPER

Hoặc tham chiếu đến ô chứa văn bản cần chuyển.

Hoặc tham chiếu đến ô chứa văn bản cần chuyển

Trên đây là cách chuyển chữ thường thành chữ hoa sử dụng hàm UPPER và hàm PROPER trong Excel. Tùy vào yêu cầu cần chuyển chữ thường thành chữ hoa hay chuyển thành chữ hoa ký tự đầu tiên trong các từ mà các bạn áp dụng hàm phù hợp. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận