Cách tạo bảng, kẻ bảng trong Excel

Cách tạo bảng, kẻ bảng trong Excel

Để có thể quản lý dữ liệu được nhập trong bảng tính Excel một cách tốt nhất thì các bạn nên tạo bảng cho các dữ liệu đó.

Cách gộp ô trong Excel

Cách gộp ô trong Excel

Với những dữ liệu dài hơn độ rộng của ô trong Excel, nó sẽ không được hiển thị hết hoặc sẽ tràn sang các ô trống bên cạnh.

Cách xuống dòng trong Excel 2007

Cách xuống dòng trong Excel 2007

Trong quá trình làm việc với Excel 2007 chắc hẳn nhiều lúc các bạn muốn xuống dòng trong một ô để dữ liệu được hiển thị phù hợp với độ rộng của ô.

Các định dạng ngày tháng trong Excel

Các định dạng ngày tháng trong Excel

Trong quá trình làm việc với Excel, đôi khi các bạn cũng sẽ phải làm việc với dữ liệu dạng ngày tháng, vậy làm sao để định dạng ngày tháng trong Excel?

Cách xuống dòng trong Excel 2010

Cách xuống dòng trong Excel 2010

Trong quá trình nhập dữ liệu các bạn muốn xuống dòng trong ô để tránh dữ liệu bị tràn sang ô khác vì độ rộng của ô không đủ để hiển thị những dữ liệu dài.

Cách lọc dữ liệu trong Excel

Cách lọc dữ liệu trong Excel

Lọc dữ liệu theo điều kiện, các tiêu chí lọc các bạn sẽ nhanh chóng lọc được dữ liệu theo đúng yêu cầu.

Cách xuống hàng trong Excel

Cách xuống hàng trong Excel

Trong trang tính Excel có những văn bản dài hơn so với độ rộng ô nên nó bị tràn dữ liệu sang các ô khác hoặc không hiển thị hết văn bản.

Cách cố định dòng trong Excel

Cách cố định dòng trong Excel

Trong quá trình xử lý dữ liệu trong Excel sẽ có nhiều lúc các bạn phải làm việc với những dữ liệu có số lượng bản ghi lớn.

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ trong Excel

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ trong Excel

Excel cung cấp cho người sử dụng rất nhiều loại biểu đồ, các bạn có thể dễ dàng lựa chọn cho mình những biểu đồ phù hợp với mục đích biểu diễn số liệu của bạn.

Cách đánh số trang trong Excel

Cách đánh số trang trong Excel

Nếu các bạn chỉ làm việc với các file dữ liệu trong Excel thì các bạn sẽ không cần đánh số trang.

Cách làm tròn số trong Excel

Cách làm tròn số trong Excel

Chữ số trong bảng tính Excel của bạn có nhiều số sau số thập phân, hay kết quả của phép nhân chia cũng tạo ra những số có nhiều số sau số thập phân.

Cách đánh số thứ tự trong Excel

Cách đánh số thứ tự trong Excel

Khi làm việc với các danh sách trong Excel thì việc đánh số thứ tự cho các hàng hay các cột giúp các bạn dễ dàng quản lý và xử lý các hàng và cột hơn.