Cách sắp xếp dữ liệu trong Excel

Cách sắp xếp dữ liệu trong Excel

Trong quá trình làm việc với Excel thì việc sắp xếp dữ liệu theo thứ tự để dễ dàng quản lý là việc làm rất cần thiết vì khi nhập dữ liệu các bạn có thể không nhập theo đúng thứ tự.

Hướng dẫn cách vẽ đồ thị trong Excel

Hướng dẫn cách vẽ đồ thị trong Excel

Thay vì những bảng dữ liệu với những con số khó nhớ, các bạn có thể vẽ đồ thị từ những bảng dữ liệu đó, để dữ liệu trở lên sinh động, khoa học, đơn giản và dễ hiểu hơn.

Cách tạo bảng, kẻ bảng trong Excel

Cách tạo bảng, kẻ bảng trong Excel

Để có thể quản lý dữ liệu được nhập trong bảng tính Excel một cách tốt nhất thì các bạn nên tạo bảng cho các dữ liệu đó.

Cách gộp ô trong Excel

Cách gộp ô trong Excel

Với những dữ liệu dài hơn độ rộng của ô trong Excel, nó sẽ không được hiển thị hết hoặc sẽ tràn sang các ô trống bên cạnh.

Cách xuống dòng trong Excel 2007

Cách xuống dòng trong Excel 2007

Trong quá trình làm việc với Excel 2007 chắc hẳn nhiều lúc các bạn muốn xuống dòng trong một ô để dữ liệu được hiển thị phù hợp với độ rộng của ô.

Các định dạng ngày tháng trong Excel

Các định dạng ngày tháng trong Excel

Trong quá trình làm việc với Excel, đôi khi các bạn cũng sẽ phải làm việc với dữ liệu dạng ngày tháng, vậy làm sao để định dạng ngày tháng trong Excel?

Cách xuống dòng trong Excel 2010

Cách xuống dòng trong Excel 2010

Trong quá trình nhập dữ liệu các bạn muốn xuống dòng trong ô để tránh dữ liệu bị tràn sang ô khác vì độ rộng của ô không đủ để hiển thị những dữ liệu dài.

Cách lọc dữ liệu trong Excel

Cách lọc dữ liệu trong Excel

Lọc dữ liệu theo điều kiện, các tiêu chí lọc các bạn sẽ nhanh chóng lọc được dữ liệu theo đúng yêu cầu.

Cách xuống hàng trong Excel

Cách xuống hàng trong Excel

Trong trang tính Excel có những văn bản dài hơn so với độ rộng ô nên nó bị tràn dữ liệu sang các ô khác hoặc không hiển thị hết văn bản.