Hàm IF - Cách dùng hàm IF và ví dụ

Hàm IF - Cách dùng hàm IF và ví dụ

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm IF – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm logic rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm Index – Hàm tìm kiếm giá trị theo hàng và cột trong Excel

Hàm Index – Hàm tìm kiếm giá trị theo hàng và cột trong Excel

Hàm trả về một giá trị mảng hoặc tham chiếu tới một giá trị từ trong 1 bảng hoặc 1 phạm vi. Sử dụng hàm Index giúp bạn lấy được giá trị là giao giữa hàng và cột. Hàm Index có 2 dạng là dạng mảng và dạng tham chiếu.

Hàm Sum - Hàm tính tổng trong Excel

Hàm Sum - Hàm tính tổng trong Excel

Excel là công cụ tính toán hữu ích trong lĩnh vực kế toán và người làm văn phòng. Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết cách sử dụng hàm tính tổng Sum – 1 trong 10 hàm mà mọi người đọc nhiều nhất trong Excel.