Hàm ARABIC - Hàm chuyển đổi một số La Mã thành số Ả Rập dưới dạng 1 số trong Excel

Hàm ARABIC - Hàm chuyển đổi một số La Mã thành số Ả Rập dưới dạng 1 số trong Excel

Bạn đang làm việc với hàng trăm, hàng nghìn con số La Mã nhưng có yêu cầu bắt buộc tài liệu của bạn phải sử dụng số Ả Rập. Chỉ cần 1 thao tác nhỏ trong nháy mắt bạn đã có thể chuyển đổi chúng sang số Ả Rập. Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết hàm Hàm ARABIC – Hàm chuyển đổi một số La Mã thành số Ả Rập dưới dạng 1 số trong Excel.