Hàm SEC - Hàm trả về giá trị sec của 1 góc trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm SEC – 1 trong số những hàm trong lĩnh vực toán học rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm Sec

Mô tả: Hàm trả về giá trị sec của 1 góc trong Excel, hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2013 trở đi.

Cú pháp: SEC(number).

Trong đó: number là góc tính theo đơn vị radian muốn tính giá trị sec, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Giá trị tuyệt đối của number phải nhỏ hơn 2^27.

- Giá trị góc number phải được tính bằng đơn vị radian nếu ở đơn vị độ phải chuyển sang đơn vị radian theo cách sau:

+ Nhân giá trị number với giá trị PI()/180.

+ Sử dụng hàm chuyển đổi RADIANS.

- Nếu giá trị number nằm ngoài phạm vi -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Nếu giá trị number không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ:

Tính giá trị SEC của những góc sau:

Hàm SEC trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =SEC(D7).

Hàm SEC trong Excel 2

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm SEC trong Excel 3

- Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm SEC trong Excel 4

- Với trường hợp giá góc là độ bạn có thể sử dụng hàm RADIANS để chuyển đổi -> nhập công thức: =SEC(RADIANS(D9)).

Hàm SEC trong Excel 5

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm SEC trong Excel 6

- Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm SEC trong Excel 7

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách sử dụng và một số ví dụ cụ thể khi làm việc với hàm SEC.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận