Cách tính phần trăm trong Excel

Cách tính phần trăm trong Excel

Tính phần trăm trong excel là một câu hỏi mà nhiều người thắc mắc, bởi vì Excel không có hàm hỗ trợ tính phần trăm. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng các phương pháp tính toán khác nhau để hoàn thành công việc tính phần trăm này.

Hàm Sum - Hàm tính tổng trong Excel

Hàm Sum - Hàm tính tổng trong Excel

Excel là công cụ tính toán hữu ích trong lĩnh vực kế toán và người làm văn phòng. Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết cách sử dụng hàm tính tổng Sum – 1 trong 10 hàm mà mọi người đọc nhiều nhất trong Excel.