Hàm & Công Thức trong Excel

Giới thiệu cú pháp và cách sử dụng chi tiết các hàm trong Excel bao gồm các hàm Excel cơ bản, hàm ngày tháng, hàm lô gic, hàm văn bản, hàm thống kê, hàm cơ sở dữ liệu, hàm toán học...

Hàm ARABIC - Hàm chuyển đổi một số La Mã thành số Ả Rập dưới dạng 1 số trong Excel

Hàm ARABIC - Hàm chuyển đổi một số La Mã thành số Ả Rập dưới dạng 1 số trong Excel

Bạn đang làm việc với hàng trăm, hàng nghìn con số La Mã nhưng có yêu cầu bắt buộc tài liệu của bạn phải sử dụng số Ả Rập. Chỉ cần 1 thao tác nhỏ trong nháy mắt bạn đã có thể chuyển đổi chúng sang số Ả Rập. Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết hàm Hàm ARABIC – Hàm chuyển đổi một số La Mã thành số Ả Rập dưới dạng 1 số trong Excel.