Hàm nhân trong Excel – Cách sử dụng hàm nhân (PRODUCT) và ví dụ

Hàm Product trong Excel là hàm sử dụng để nhân các số trong Excel, trả về tích của phép nhân các đối số đầu vào. Thay vì sử dụng toán tử nhân (*), với những trường hợp phải nhân nhiều số với nhau thì hàm Product sẽ nhanh chóng thực hiện phép nhân cho bạn. Nếu các bạn chưa biết cách sử dụng hàm Product trong Excel thì các bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây.

Hàm nhân trong Excel – Cách sử dụng hàm nhân (PRODUCT) và ví dụ

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm nhân trong Excel – cách sử dụng hàm nhân và ví dụ cụ thể về hàm nhân trong Excel.

Mô tả hàm Product trong Excel

Hàm Product trong Excel là hàm dùng để nhân các số trong Excel, hàm sẽ trả về kết quả của phép nhân tất cả các đối số đầu vào.

Hàm Product này tương đương với việc các bạn sử dụng toán tử toán học của phép nhân (*), nhưng nó sẽ thật sự hữu ích khi các bạn cần nhân nhiều ô với nhau.

Cú pháp hàm Product trong Excel

=PRODUCT(number1;[number2];…)

Trong đó: number1 là đối số bắt buộc, nó có thể là số hoặc phạm vi đầu tiên chứa số mà bạn muốn nhân.

number2 là đối số tùy chọn (có thể có hoặc không), đây là các số hoặc phạm vi chứa số bổ sung mà bạn muốn nhân cùng với đối số number1, Excel hỗ trợ các bạn tối đa 255 đối số.

Lưu ý:

  • Nếu đối số là mảng hoặc tham chiếu thì chỉ có các số trong mảng hoặc tham chiếu mới được nhân. Các ô trống, giá trị logic và văn bản có trong mảng hoặc tham chiếu sẽ được bỏ qua.
  • Nếu đối số là các giá trị logic, trình bày số dạng văn bản nếu được nhập trực tiếp vào danh sách đối số của hàm Product sẽ được nhân. Với giá trị TRUE là 1, giá trị FALSE là 0.
  • Nếu đối số là văn bản, giá trị trống mà được nhập trực tiếp vào hàm Product thì sẽ báo lỗi. #VALUE!

Ví dụ hàm Product

Ví dụ 1 sử dụng hàm Product để nhân các giá trị trong các ô tham chiếu.

Sử dụng hàm Product để nhân các giá trị trong các ô tham chiếu

Ví dụ 2 sử dụng hàm Product để nhân các số trong ô tham chiếu và số được nhập trực tiếp vào hàm.

Sử dụng hàm Product để nhân các số trong ô tham chiếu và số được nhập trực tiếp vào hàm

Ví dụ 3, sử dụng hàm Product để nhân các số với đối số được nhập trực tiếp vào hàm.

Sử dụng hàm Product để nhân các số với đối số được nhập trực tiếp vào hàm

Như vậy, hi vọng với những gì mà bài viết chia sẻ đến các bạn cùng với các ví dụ cụ thể các bạn sẽ hiểu rõ hơn về hàm nhân (Product) trong Excel. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận