Hàm SIN - Hàm trả về giá trị sin của 1 góc trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm SIN – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm lượng giác và toán học rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm Sin

Mô tả: Hàm trả về giá trị sin của 1 góc đã cho.

Cú pháp: SIN(number).

Trong đó: number là giá trị góc (tính theo đơn vị radian) muốn tính giá trị sin.

Chú ý:

- Trường hợp number có đơn vị là độ hãy làm theo 2 cách sau để chuyển sang đơn vị radian:

+ Cách 1: Nhân giá trị number với PI()/180.

+ Cách 2: Sử dụng hàm RADIANS chuyển đổi đơn vị độ sang radian.

Ví dụ:

Tính giá trị sin của góc theo bảng mô tả sau:

Hàm SIN trong Excel

- Với giá trị góc có đơn vị radian -> nhập công thức: =SIN(D8).

Hàm SIN trong Excel 2

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm SIN trong Excel 3

- Trường hợp các góc tính theo đơn vị độ -> sử dụng thêm hàm radians để chuyển đổi -> nhập công thức: =SIN(RADIANS(D9)).

Hàm SIN trong Excel 4

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm SIN trong Excel 5

- Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm SIN trong Excel 6

- Trường hợp góc theo đơn vị độ bạn không chuyển đổi đơn vị -> hàm trả về kết quả sai:

Hàm SIN trong Excel 7

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm SIN.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận