Hàm & Công Thức trong Excel

Giới thiệu cú pháp và cách sử dụng chi tiết các hàm trong Excel bao gồm các hàm Excel cơ bản, hàm ngày tháng, hàm lô gic, hàm văn bản, hàm thống kê, hàm cơ sở dữ liệu, hàm toán học...

Hàm Sum - Hàm tính tổng trong Excel

Hàm Sum - Hàm tính tổng trong Excel

Excel là công cụ tính toán hữu ích trong lĩnh vực kế toán và người làm văn phòng. Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết cách sử dụng hàm tính tổng Sum – 1 trong 10 hàm mà mọi người đọc nhiều nhất trong Excel.