Cách xuống hàng trong Excel

Cách xuống hàng trong Excel

Trong trang tính Excel có những văn bản dài hơn so với độ rộng ô nên nó bị tràn dữ liệu sang các ô khác hoặc không hiển thị hết văn bản.

Cách làm tròn số trong Excel

Cách làm tròn số trong Excel

Chữ số trong bảng tính Excel của bạn có nhiều số sau số thập phân, hay kết quả của phép nhân chia cũng tạo ra những số có nhiều số sau số thập phân.

Các hàm cơ bản trong Excel

Các hàm cơ bản trong Excel

Bảng tính Excel cung cấp cho các bạn rất nhiều hàm được phân chia theo từng nhóm hàm khác nhau, với mục đích chung là xử lý dữ liệu về từng mảng khác nhau.

Các phím tắt trong Excel

Các phím tắt trong Excel

Trong quá trình làm việc với bảng tính Excel, thay vì thao tác các bước bằng con trỏ chuột thì các bạn có thể sử dụng các phím tắt, tổ hợp phím tắt để tiết kiệm thời gian thao tác hơn.

Danh sách các hàm trong Excel

Danh sách các hàm trong Excel

Các hàm trong Excel rất đa dạng, ngay cả những bạn thường xuyên làm việc với Excel cũng chưa chắc đã nhớ được tất cả các hàm trong Excel.

Cách xuống dòng trong Excel

Cách xuống dòng trong Excel

Trong Excel, dữ liệu dài hơn độ rộng của ô sẽ bị tràn sang ô khác, nhìn rất rối mắt. Vì thế các bạn muốn xuống dòng, ngắt dòng trong Excel để dữ liệu hiển thị đầy đủ hơn, không bị ẩn hoặc bị tràn sang ô khác.