Cách xuống dòng trong Excel

Cách xuống dòng trong Excel

Trong Excel, dữ liệu dài hơn độ rộng của ô sẽ bị tràn sang ô khác, nhìn rất rối mắt. Vì thế các bạn muốn xuống dòng, ngắt dòng trong Excel để dữ liệu hiển thị đầy đủ hơn, không bị ẩn hoặc bị tràn sang ô khác.

Danh sách các hàm trong Excel

Danh sách các hàm trong Excel

Các hàm trong Excel rất đa dạng, ngay cả những bạn thường xuyên làm việc với Excel cũng chưa chắc đã nhớ được tất cả các hàm trong Excel.

Các phím tắt trong Excel

Các phím tắt trong Excel

Trong quá trình làm việc với bảng tính Excel, thay vì thao tác các bước bằng con trỏ chuột thì các bạn có thể sử dụng các phím tắt, tổ hợp phím tắt để tiết kiệm thời gian thao tác hơn.

Các hàm cơ bản trong Excel

Các hàm cơ bản trong Excel

Bảng tính Excel cung cấp cho các bạn rất nhiều hàm được phân chia theo từng nhóm hàm khác nhau, với mục đích chung là xử lý dữ liệu về từng mảng khác nhau.