Hàm SQRTPI - Hàm trả về căn bậc hai của số pi trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm SQRTPI – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm lượng giác và toán học rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm SqrtPi

Mô tả: Hàm trả về căn bậc hai của số *pi.

Cú pháp: SQRT(number).

Trong đó number là số để nhân với số pi, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Nếu giá trị number < 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính giá trị theo mô tả trong bảng sau.

Hàm SQRIPI trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =SQRTPI(1).

Hàm SQRIPI trong Excel 2

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm SQRIPI trong Excel 3

- Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm SQRIPI trong Excel 4

- Trường hợp giá trị number < 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm SQRIPI trong Excel 5

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm SQRTPI().

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận