Hàm REPT - Hàm thực hiện lặp lại văn bản theo một số lần đã cho trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm REPT – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm văn bản rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm REPT

Mô tả: Hàm thực hiện lặp lại văn bản theo một số lần đã cho. Ứng dụng hàm trong việc điền các giá trị vào ô có sự lặp lại.

Cú pháp: REPT(text, number_times).

Trong đó:

- text: Chuỗi văn bản muốn lặp lại, là tham số bắt buộc.

- number_times: Giá trị số dương xác định số lần lặp lại, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Nếu number_time = 0 -> hàm trả về chuỗi trống “”.

- Nếu number_time không phải là số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên.

- Nếu number_time không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- Kết quả hàm REPT trả về không được vượt quá 32.767 ký tự, nếu không hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ:

Lặp lại các ký tự trong chuỗi văn bản với dữ liệu được mô tả trong bảng dưới đây:

Hàm REPT trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =REPT(C6,D6).

Hàm REPT trong Excel 2

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm REPT trong Excel 3

- Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm REPT trong Excel 4

- Trường hợp số lần lặp lại không phải là số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên:

Hàm REPT trong Excel 5

- Trường hợp số lần lặp lại bằng 0 -> hàm trả về giá trị trống:

Hàm REPT trong Excel 6

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm REPT trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận