Hàm CUBECOUNT - Hàm trả về số mục trong một tập hợp trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm CUBESETCOUNT – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm khối rất được ưa dùng trong Excel và SQL Server 2000 & 2005.

Hàm Cubesetcount

Mô tả: Hàm trả về số mục trong một tập hợp. Hàm chỉ được hỗ trợ khi bảng tính được kết nối với Microsoft SQL Server 2005 Analysis hoặc nguồn dữ liệu sau.

Cú pháp: CUBESETCOUNT(set)

Trong đó:

- set: Chuỗi văn bản của biểu thức định trị giá trị được xác định bởi hàm CUBESET, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Hàm CUBESETCOUNT định trị nó tạm thời hiển thị thông báo “#Đang lấy dữ liệu…” cho tới khi đã truy xuất được tất cả dữ liệu.

Ví dụ:

Ví dụ 1 số công thức cách áp dụng hàm trong cơ sở dữ liệu:

Một số công thức cách áp dụng hàm Cubesetcount trong cơ sở dữ liệu

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm CUBESETCOUNT trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận