Địa chỉ hỗn hợp trong Excel & cách dùng

Trong Excel, chúng ta có khái niệm địa chỉ ô và địa chỉ vùng nhằm miêu tả vị trí của ô hoặc vùng đó trong trang tính. Địa chỉ này có tác dụng tham chiếu khi ta áp dụng phép tính hoặc công thức của một hàm nào đó trong bảng tính. Vậy Excel sẽ có là những loại địa chỉ nào? Cách dùng địa chỉ hỗn hợp trong Excel ra làm sao? Hãy theo dõi bài viết này nhé!

Địa chỉ hỗn hợp trong Excel và cách dùng

- Địa chỉ ô được thể hiện bằng chỉ số cột và chỉ số dòng giao nhau tại ô đó. Ví dụ: A1, B2, C3, D4,…..

- Địa chỉ vùng được thể hiện bằng địa chỉ ô đầu tiên và địa chỉ ô cuối cùng trong 2 địa chỉ này ngăn cách nhau bởi dấu hai chấm. Ví dụ: A1:D4, F4:G7,……

1. Địa chỉ tương đối

Định nghĩa: Là dạng địa chỉ sẽ bị thay đổi cả chỉ số cột và chỉ số dòng khi sao chép công thức sang vị trí khác.

Chúng ta sẽ xem ví dụ dưới đây để hiểu hơn về địa chỉ tương đối.

Ví dụ về địa chỉ tương đối

Ví dụ: Tại ô E4 bạn nhập phép tính =C4*D4.

Nhập vào công thức tại ô E4

Sao chép công thức từ ô E4 cho các ô còn lại bạn thu được kết quả thành tiền cho vùng E5:E9.

Sao chép công thức từ ô E4 cho các ô còn lại

Từ hình trên ta có thể thấy, khi sao chép công thức từ ô E4 đến các ô còn lại, địa chỉ của các thành phần đã thay đổi tương ứng với mỗi dòng.

2. Địa chỉ tuyệt đối

Định nghĩa: Là dạng địa chỉ sẽ không bị thay đổi cả chỉ số cột và chỉ số dòng khi sao chép công thức sang vị trí khác. Địa chỉ tuyệt đối sẽ có ký hiệu $ trước mỗi chỉ số cột và chỉ số dòng. Ví dụ: $A$1, $A$15:$B$20,….

Ví dụ: Để chuyển đổi từ địa chỉ tương đối sang địa chỉ tuyệt đối, ta bôi đen địa chỉ cần chuyển đổi rồi nhấn F4.

Ta có ví dụ sau để hiểu hơn về địa chỉ tuyệt đối.

Ví dụ địa chỉ tuyệt đối

Với ví dụ này trước tiên ta cần sử dụng hàm VLOOKUP để tìm ra phụ cấp cho mỗi người tương ứng với chức vụ trong bảng tra cứu phụ cấp.

Tại ô D4 ta gõ công thức sau:

D4=VLOOKUP(C4,$B$11:$C$16,2,0)

Nhập vào công thức ở ô D4

Trường hợp này bảng tham chiếu là không thay đổi nên ta cần cố định địa chỉ bảng tham chiếu trước khi sao chép công thức đến các ô còn lại. Làm như trên bạn thu được kết quả:

Cố định địa chỉ bảng tham chiếu trước khi sao chép công thức đến các ô còn lại

3. Địa chỉ hỗn hợp

Định nghĩa: Là dạng địa chỉ sẽ không bị thay đổi chỉ số cột hoặc chỉ số dòng khi sao chép công thức sang vị trí khác. Địa chỉ tuyệt đối sẽ có ký hiệu $ trước chỉ số cột hoặc chỉ số dòng.

Ví dụ: A$1, $A1, A$15: B$20, $A$15:$B20….

Ta có ví dụ sau để hiểu hơn về địa chỉ hỗn hợp.

Địa chỉ hỗn hợp trong Excel

Theo ví dụ trên, ta thấy, mức lương/ ngày của mỗi nhân viên là cố định => Để tính lương tháng 11 và tháng 12 của mỗi nhân viên ta chỉ cần cố định ô mức lưng/ ngày * số ngày công tương ứng. Tuy nhiên, mức lương trên/ngày của mỗi nhân viên là không giống nhau. Vì vậy, nếu cố định cả dòng cả cột của ô mức lương sẽ ra kết quả tính lương sai cho mỗi người.

Cách làm đúng: Cố định chỉ số cột (ở đây là cột C) của địa chỉ ô mức lương trên ngày (ở đây là ô C4). Ta sẽ có dạng địa chỉ của ô này là $C4. Sau đó gõ công thức tương ứng để tìm ra lương tháng 11 và 12 cho từng nhân viên.

Nhập công thức để tìm lương tháng 11 và 12 cho từng nhân viên

Sao chép công thức cho các ô còn lại bạn nhận được kết qua như hình:

Sao chép công thức cho các ô còn lại

Trên đây là một số ví dụ giúp bạn hiểu hơn về định nghĩa cũng như cách dùng của mỗi loại địa chỉ trong Excel. Trong thực tế sẽ còn rất nhiều trường hợp để sử dụng 3 loại địa chỉ trên. Hy vọng qua bài viết này giúp các bạn sẽ hiểu rõ hơn về phương pháp sử dụng địa chỉ hỗn hợp trong excel và áp dụng vào thực tế công việc.

Viết bình luận