Hàm SUBSTITUTE - Hàm thực hiện thay thế văn bản mới cho văn bản cũ trong một chuỗi văn bản trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm SUBSTITUTE – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm văn bản rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm SUBSTITUTE

Mô tả: Hàm thực hiện thay thế văn bản mới cho văn bản cũ trong một chuỗi văn bản.

Cú pháp: SUBSTITUTE(text, old_text, new_text, [instance_num]).

Trong đó:

- text: Văn bản hoặc tham chiếu tới ô chứa văn bản muốn thay thế, là tham số bắt buộc.

- old_text: Văn bản muốn được thay thế, là tham số bắt buộc.

- new_text: Văn bản mới thay thế chuỗi văn bản cũ, là tham số bắt buộc.

- instance_num: Xác định số lần thay thế, là tham số tùy chọn nếu bỏ qua hàm sẽ thay thế toàn bộ chuỗi văn bản cũ có trong chuỗi.

Chú ý:

- Trường hợp vị trí thay thế vượt ra ngoài vị trí của chuỗi ban đầu -> hàm trả về chuỗi ban đầu mà không thực hiện thay thế.

- Nếu instance_num ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ:

Thay thế chuỗi văn bản thành chuỗi văn bản mới với dữ liệu được mô tả trong bảng dưới đây:

Hàm SUBSTITUTE trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =SUBSTITUTE(B6,D6,E6).

Hàm SUBSTITUTE trong Excel 2

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm SUBSTITUTE trong Excel 3

- Ở đây do bỏ qua tham số instance_num nên hàm thay thế toàn bộ chuỗi tìm thấy trong văn bản.

- Trường hợp xác định giá trị tham số instance_num trong hàm -> hàm thay thế tại vị trí xuất hiện của chuỗi:

Hàm SUBSTITUTE trong Excel 4

- Trường hợp instance_num vượt ra ngoài số lần xuất hiện của chuỗi cũ -> hàm trả về chuỗi văn bản ban đầu và không thực hiện thay thế:

Hàm SUBSTITUTE trong Excel 5

- Trường hợp instance_num ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm SUBSTITUTE trong Excel 6

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm SUBSTITUTE trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận