Hàm TEXT - Hàm thực hiện chuyển đổi 1 số sang dạng văn bản theo định dạng cho trước trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm TEXT – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm văn bản rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm TEXT

Mô tả: Hàm thực hiện chuyển đổi 1 số thành dạng văn bản theo định dạng cho trước.

Cú pháp: TEXT(number,format).

Trong đó:

- number: Giá trị cần chuyển đổi, là tham số bắt buộc.

- format: Định dạng muốn chuyển đổi, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Nếu tham chiếu tới giá trị là văn bản -> hàm trả về chính văn bản đó, ngược lại nếu tham chiếu giá trị số hoặc logic -> hàm trả về giá trị trống.

Ví dụ:

Chuyển đổi các giá trị sau sang dạng văn bản với định dạng được mô tả trong bảng dưới đây:

Hàm TEXT trong Excel

- Chuyển đổi sang định dạng số. Tại ô cần tính nhập công thức: =TEXT(D6,"0.00").

Hàm TEXT trong Excel 2

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm TEXT trong Excel 3

- Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

ss

- Trường hợp number ở dạng văn bản -> hàm chuyển đổi theo đúng giá trị đó:

Hàm TEXT trong Excel 5

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm TEXT trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận