Hàm đếm trong Excel – Cách sử dụng hàm đếm (COUNT) và ví dụ

Hàm Count là hàm cơ bản trong Excel nó thuộc nhóm hàm thống kê (Statistical), được sử dụng rất phổ biến trong Excel. Sử dụng hàm Count để đếm số lượng các số có trong một chuỗi đối số đầu vào. Với những bạn thường xuyên làm việc với các hàm trong Excel thì chắc chắn ai cũng biết đến hàm Count. Nhưng nếu các bạn mới làm quen với các hàm trong Excel mà chưa biết sử dụng hàm Count thì các bạn hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

Hàm đếm trong Excel – Cách sử dụng hàm đếm (COUNT) và ví dụ

Dưới đây bài viết hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm đếm (Count) và ví dụ cụ thể để các bạn dễ hiểu hơn về hàm đếm trong Excel.

Mô tả hàm Count trong Excel

Hàm Count trong Excel sử dụng để đếm số lượng ô có chứa số trong danh sách các đối số đầu vào.

  • Nếu các bạn muốn đếm giá trị logic, văn bản hoặc giá trị lỗi thì các bạn hãy sử dụng hàm COUNTA.
  • Nếu các bạn chỉ muốn đếm những số phù hợp với một số điều kiện nhất định thì các bạn có thể sử dụng hàm COUNTIF hoặc hàm COUNTIFS.

Cú pháp hàm Count trong Excel

=COUNT(value1,[value2],...)

Trong đó: value 1 là đối số bắt buộc, đây là giá trị cần đếm số đầu tiên, có thể là tham chiếu ô hoặc phạm vi mà các bạn muốn đếm số.

value2 là đối số tùy chọn, các bạn có thể nhập 255 value, đây là các giá trị bổ sung cần đếm số lượng số.

Lưu ý khi sử dụng hàm Count

  • Nếu đối số là mảng hay tham chiếu, thì chỉ các số trong mảng hay tham chiếu đó mới được hàm Count đếm, các giá trị logic, văn bản hoặc giá trị lỗi trong mảng hoặc tham chiếu sẽ không được đếm.
  • Hàm Count sẽ đếm số nếu các đối số là số, ngày hay trình bày dạng văn bản của số (ví dụ “1”), hoặc các giá trị logic và trình bày số dạng văn bản mà các bạn nhập trực tiếp vào danh sách đối số trong hàm.
  • Hàm Count không được đếm nếu các đối số là văn bản hay giá trị lỗi không chuyển được thành số.

Ví dụ sử dụng hàm Count

Các bạn cùng tham khảo một số ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn về hàm Count và cách sử dụng của hàm Count.

Ví dụ sử dụng hàm Count

Ví dụ cụ thể mà các bạn có thể áp dụng hàm Count trong Excel đó là đếm số ngày công của nhân viên như dưới đây.

Áp dụng hàm Count trong Excel đó là đếm số ngày công của nhân viên

Như vậy, các bạn đã biết cách sử dụng hàm đếm (Count) trong Excel, các bạn có thể áp dụng hàm vào những trường hợp cần thiết để phát huy tối đa lợi ích của hàm Count. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận