Hàm DEGREES - Hàm thực hiện chuyển đổi đơn vị radian sang đơn vị độ trong Excel

Trong quá trình làm việc với các hàm lượng giác hẳn các bạn không quen và xác định góc ở dạng radian sang độ. Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết ý nghĩa và cách sử dụng hàm DEGREES – Hàm thực hiện chuyển đổi đơn vị radian sang độ.

Hàm DEGREES

Mô tả: Hàm thực hiện chuyển đổi giá trị của góc có đơn vị radian sang đơn vị độ sử dụng trong các hàm lượng giác.

Cú pháp: DEGREES(angle)

Trong đó: angle là giá trị của góc có đơn vị radian cần chuyển đổi sang đơn vị độ, là tham số bắt buộc.

Ví dụ:

Chuyển đổi các giá trị sau sang đơn vị độ.

Chuyển đổi các giá trị sau sang đơn vị độ

- Tại ô cần tính nhập công thức:

Tại ô cần tính nhập công thức

- Nhấn Enter -> kết quả là:

Nhấn Enter -> kết quả là

- Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm DEGREES.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận