Hàm CHAR - Hàm trả về kí tự được xác đinh bằng số mã trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm CHAR – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm văn bản rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm CHAR

Mô tả: Hàm trả về kí tự được xác định bằng số mã. Với mỗi môi trường khác nhau hàm trả về bộ kí tự khác nhau bao gồm:

- Môi trường hoạt động là Macintosh -> hàm trả về bộ ký tự Macintosh.

- Môi trường hoạt động là Windows -> hàm trả về bộ ký tự ANSI.

Cú pháp: CHAR(number).

Trong đó:

- number: Là số mã tương ứng với bộ ký tự trong máy tính của bạn, giá trị number từ 1 tới 255 và nó là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Trường hợp number không phải là số hoặc nằm ngoài phạm vi các giá trị của nó -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ:

Đổi các số mã sau sang ký tự tương ứng với bảng mã trong máy tính hiện hành.

Hàm CHAR trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =CHAR(C6).

Hàm CHAR trong Excel 2

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm CHAR trong Excel 3

- Tương tự sao chép công thức cho các chuỗi văn bản còn lại được kết quả:

Hàm CHAR trong Excel 4

- Trường hợp number là văn bản hoặc vượt ra ngoài phạm vi của nó -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm CHAR trong Excel 5

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm CHAR trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận