Hàm IMPRODUCT - Hàm trả về tích số của 1 đến 255 số phức dưới dạng văn bản trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm IMPRODUCT – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm kỹ thuật rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm IMPRODUCT

Mô tả: Hàm trả về tích số của 1 đến 255 số phức dưới dạng văn bản x + yi hoặc x + yj.

Cú pháp: IMPRODUCT(inumber1, [inumber2], ...).

Trong đó:

- number1, [number2]…: Là những số phức muốn tính tích, trong đó number1 là tham số bắt buộc, các tham số còn lại là tùy ý và có thể chứa tối đa 255 tham số number.

Chú ý:

- Nếu 1 trong các tham số number là giá trị logic -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- Nếu number không phải là số phức-> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Tích của các số phức được tính theo công thức:

Công thức

Ví dụ:

Hãy tính tích của các số phức được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm IMPRODUCT trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =IMPRODUCT(C6,D6).

Hàm IMPRODUCT trong Excel 2

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm IMPRODUCT trong Excel 3

- Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm IMPRODUCT trong Excel 4

- Trường hợp tham số number là giá trị logic -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm IMPRODUCT trong Excel 5

- Trường hợp hậu tố của số phức nằm ngoài các giá trị “i” hoặc “j” -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm IMPRODUCT trong Excel 6

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm IMPRODUCT trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận