Hàm HEX2DEC - Hàm thực hiện chuyển đổi 1 số thập lục phân thành số thập phân trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm HEX2DEC – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm kỹ thuật rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm HEX2DEC

Mô tả: Hàm thực hiện chuyển đổi 1 số thập lục phân thành số thập phân.

Cú pháp: HEX2BIN(number).

Trong đó:

- number: Giá trị cần chuyển đổi, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Nếu number không phải số thập lục phân hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Chuyển đổi số sau từ hệ số thập lục phân sang hệ số thập phân được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm HEX2DEC trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =HEX2DEC(C6).

Hàm HEX2DEC trong Excel 2

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm HEX2DEC trong Excel 3

- Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm HEX2DEC trong Excel 4

- Trường hợp number không phải là số thập lục phân hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm HEX2DEC trong Excel 5

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm HEX2DEC trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận