Hàm SUM

Các bài viết về Hàm SUM

Hàm Sum - Hàm tính tổng trong Excel

Hàm Sum - Hàm tính tổng trong Excel

Excel là công cụ tính toán hữu ích trong lĩnh vực kế toán và người làm văn phòng. Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết cách sử dụng hàm tính tổng Sum – 1 trong 10 hàm mà mọi người đọc nhiều nhất trong Excel.