Hàm T - Hàm thực hiện kiểm tra giá trị có phải là văn bản hay không nếu đúng trả về giá trị đó, ngược lại trả về giá trị trống trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm T – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm văn bản rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm T

Mô tả: Hàm trả về văn bản được tham chiếu theo giá trị. Hay nói cách khác hàm thực hiện kiểm tra giá trị có phải là văn bản hay không nếu đúng trả về giá trị đó, ngược lại trả về giá trị trống.

Cú pháp: T(value).

Trong đó:

- value: Giá trị muốn kiểm tra, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Nếu tham chiếu tới giá trị là văn bản -> hàm trả về chính văn bản đó, ngược lại nếu tham chiếu giá trị số hoặc logic -> hàm trả về giá trị trống.

Ví dụ:

Xác định các giá trị sau theo hàm T với dữ liệu được mô tả trong bảng dưới đây:

Hàm T trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =T(C6).

Hàm T trong Excel 2

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm T trong Excel 3

- Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm T trong Excel 4

- Trường hợp value là giá trị trống, logic hoặc số -> hàm trả về giá trị trống:

Hàm T trong Excel 5

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm T trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận