Hàm NORMDIST - Hàm trả về phân bố chuẩn với độ lệch chuẩn và giá trị trung bình đã xác định trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm NORMDIST – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tương thích rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm NORMDIST

Mô tả: Hàm trả về phân bố chuẩn với độ lệch chuẩn và giá trị trung bình đã xác định. Ứng dụng hàm rộng rãi trong việc kiểm nghiệm giả thuyết.

Cú pháp: NORMDIST(x,mean,standard_dev,cumulative).

Trong đó:

- x: Giá trị muốn đánh giá phân phối, là tham số bắt buộc.

- mean: Là trung độ số học của phân phối, là tham số bắt buộc.

- standard_dev: Là độ lệch chuẩn của phân phối, là tham số bắt buộc.

- cumulative: Giá trị logic xác định dạng thức của hàm, là tham số bắt buộc gồm:

+ cumulative = True -> trả về hàm phân bố lũy tích.

+ cumulative = False -> trả về hàm mật độ xác suất.

Chú ý:

- Nếu mean, standard_dev không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- Nếu standard_dev ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Nếu mean = 0, standard_dev =1, cumulative = True -> hàm trả về phân bố chuẩn hóa.

- Phương trình hàm mật độ chuẩn:

Phương trình

+ Khi lũy tích là True -> công thức là tích phân từ âm vô cực tới x của công thức đã cho.

Ví dụ:

Tính giá trị hàm phân bố lũy tích và mật độ xác suất với số liệu trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm NORMDIST trong Excel

- Tính giá trị hàm phân bố lũy tích. Tại ô cần tính nhập công thức: =NORMDIST(D6,D7,D8,D9).

Hàm NORMDIST trong Excel 2

- Nhấn Enter -> giá trị trả về của hàm là:

Hàm NORMDIST trong Excel 3

- Tính giá trị hàm khối xác suất. Tại ô cần tính nhập công thức: =NORMDIST(D6,D7,D8,D10).

Hàm NORMDIST trong Excel 4

- Nhấn Enter -> giá trị trả về của hàm là:

Hàm NORMDIST trong Excel 5

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm NORMDIST trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận