Hàm GESTEP - Hàm thực hiện kiểm tra xem 1 số có lớn hơn 1 giá trị ngưỡng hay không trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm GESTEP – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm kỹ thuật rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm GESTEP

Mô tả: Hàm thực hiện kiểm tra xem 1 số có lớn hơn 1 giá trị ngưỡng hay không. Nếu đúng lớn hơn hàm trả về giá trị 1, nếu không trả về giá trị 0.

Cú pháp: GESTEP(number, [step]).

Trong đó:

- number: Giá trị cần kiểm tra, là tham số bắt buộc.

- step: Giá trị ngưỡng, là tham số tùy chọn, nếu bỏ qua giá trị mặc định là 0.

Chú ý:

- Nếu number, step không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ:

So sánh giá trị number với step được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm GESTEP trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =GESTEP(C6,D6).

Hàm GESTEP trong Excel 2

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm GESTEP trong Excel 3

- Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm GESTEP trong Excel 4

- Trường hợp number hoặc step không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm GESTEP trong Excel 5

- Trường hợp bỏ qua tham số step -> hàm thực hiện so sánh giá trị number với giá trị 0:

Hàm GESTEP trong Excel 6

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm GESTEP trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận