Hàm MINVERSE - Hàm trả về ma trận nghịch đảo của ma trận trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm MINVERSE – 1 trong số những hàm trong lĩnh vực toán học rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm Minverse

Mô tả: Hàm trả về ma trận nghịch đảo của ma trận được lưu giữ trong một mảng.

Cú pháp: MINVERSE(array).

Trong đó: array là mảng với số hàng và số cột bằng nhau cần tính định thức.

Chú ý:

- Mảng có thể chỉ định là phạm vi ô hoặc dưới dạng hằng số mảng hay dưới dạng tên của 1 trong 2 dạng này.

- Hàm MINVERSE trả về giá trị lỗi #VALUE!

Trong các trường hợp:

+ Tồn tại 1 giá trị trong mảng là ô trống hoặc chứa văn bản.

+ Số hàng và số cột trong mảng không bằng nhau.

- Những công thức trả về mảng phải được nhập dưới dạng công thức mảng.

- Ma trận nghịch đảo được sử dụng để giải các hệ phương trình toán học chứa 1 vài biến số. Tích số của ma trận nghịch đảo và chính nó là ma trận đơn vị.

- Hàm MINVERSE được tính toán với độ chính xác xấp xỉ 16 chữ số do vậy có thể dẫn tới một số lỗi nhỏ trong quá trình tính toán.

- Một số ma trận vuông không thể tính được ma trận nghịch đảo -> hàm trả về lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính ma trận nghịch đảo của ma trận sau:

Hàm MINVERSE trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =MINVERSE(C5:F8).

Hàm MINVERSE trong Excel 2

- Nhấn Enter -> được kết quả là 1 số:

Hàm MINVERSE trong Excel 3

- Bôi đen vùng dữ liệu C10: F13 (chú ý số dòng và số cột bằng kích thước của ma trận ban đầu) -> Nhấn phím F2 được kết quả như hình vẽ:

Hàm MINVERSE trong Excel 4

- Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter -> ma trận nghịch đảo của ma trận đã cho là:

Hàm MINVERSE trong Excel 5

Trên đây là hướng dẫn và ví dụ cụ thể về cách sử dụng hàm MINVERSE.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận