Hàm COS - Hàm trả về Cosin của góc đã cho trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết ý nghĩa và cách sử dụng hàm COS - 1 trong những hàm nằm trong nhóm hàm lượng giác và toán học hay được ưa dùng hiện nay.

Hàm Cos

Mô tả: Hàm thực hiện trả về giá trị Cosin của góc đã cho.

Cú pháp: COS(number).

Trong đó: number là số đo của góc cần tính Cosin, đơn vị của number phải là radian, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Trường hợp number có đơn vị là độ hãy làm theo 2 cách sau để chuyển sang đơn vị radian:

+ Cách 1: Nhân giá trị number với PI()/180.

+ Cách 2: Sử dụng hàm RADIANS chuyển đổi đơn vị độ sang radian.

Ví dụ:

Tính giá trị Cosin của các góc có giá trị như bảng dưới đây:

Hàm COS trong Excel

- Tính các giá trị trong cột F có đơn vị là radian -> nhập công thức: =COS(F7).

Hàm COS trong Excel 2

- Nhấn Enter -> góc 0.79 radian có giá trị Cosin là:

Hàm COS trong Excel 3

- Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm COS trong Excel 4

- Tính giá trị Cosin cho các góc trong cột F có đơn vị độ -> sử dụng thêm hàm chuyển đổi RADIANS -> nhập công thức: =COS(RADIANS(G7)).

Hàm COS trong Excel 5

- Nhấn Enter -> giá trị Cosin tương ứng với góc 45 độ là:

Hàm COS trong Excel 6

- Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm COS trong Excel 7

Trên đây là cách sử dụng và một số chú ý trong quá trình làm việc với hàm Cosin.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận