Hàm FALSE - Hàm trả về giá trị logic FALSE trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm FALSE – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm logic rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm False

Mô tả: Hàm trả về giá trị logic FALSE trong Excel.

Cú pháp: FALSE.

Hàm FALSE không có đối số nào.

Ví dụ:

Nhập giá trị logic cho các giá trị còn lại.

- Muốn nhập hàm FALSE -> nhập công thức: =FALSE.

Hàm FALSE trong Excel

- Nhấn Enter -> giá trị FALSE được nhập.

Hàm FALSE trong Excel 2

- Giá trị hàm FALSE thường được sử dụng trong quá trình tính toán các hàm logic:

Hàm FALSE trong Excel 3

Trong hàm:

- Hàm AND:

+ Giá trị FALSE kết hợp với 1 hoặc nhiều giá trị TRUE -> trả về giá trị FALSE.

- Hàm OR:

+ Giá trị FALSE kết hợp với 1 hoặc nhiều giá trị TRUE -> trả về giá trị TRUE.

Hàm FALSE trong Excel 4

Trên đây là hướng dẫn và ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm FALSE trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận