Hàm DBCS - Hàm chuyển đổi chuỗi ký tự có độ rộng 1 byte thành chuỗi ký tự có độ rộng 2 byte trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm DBCS – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm văn bản rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm DBCS

Mô tả: Hàm chuyển đổi chuỗi ký tự có độ rộng 1 byte thành chuỗi ký tự có độ rộng 2 byte. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2013 trở đi.

Cú pháp: DBCS(text).

Trong đó:

- text: Là các chuỗi ký tự muốn chuyển đổi hoặc tham chiếu tới 1 ô chứa chuỗi ký tự muốn chuyển đổi, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Trường hợp chuỗi ký tự không chứa chữ tiếng Anh có độ rộng 1 byte hoặc katakana nào -> chuỗi ký tự không đổi.

Ví dụ:

Chuyển các chuỗi văn bản sau sang chuỗi văn bản có độ rộng 2 byte:

Hàm DBCS trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =DBCS(C6).

Hàm DBCS trong Excel 2

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm DBCS trong Excel 3

- Ở đây các chuỗi văn bản có độ rộng 1 byte được chuyển thành chuỗi văn bản có độ rộng 2 byte, còn trường hợp chuỗi văn bản có độ rộng 2 byte được giữ nguyên.

- Tương tự sao chép công thức cho các chuỗi văn bản còn lại được kết quả:

Hàm DBCS trong Excel 4

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm DBCS trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận