Hàm CODE - Hàm trả về một mã code cho ký tự đầu tiên trong chuỗi văn bản trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm CODE – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm văn bản rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm CODE

Mô tả: Hàm trả về một mã code cho ký tự đầu tiên trong chuỗi văn bản. Mã trả về tương ứng với bộ ký tự máy tính đang dùng.

- Môi trường hoạt động là Macintosh -> hàm trả về bộ ký tự Macintosh.

- Môi trường hoạt động là Windows -> hàm trả về bộ ký tự ANSI.

Cú pháp: CODE(text).

Trong đó:

- text: Chuỗi văn bản muốn lấy mã cho ký tự đầu tiên của chuỗi, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Trường hợp các ký tự có mã từ 32 trở đi hàm tiến hành không loại bỏ mà giữ nguyên ký tự đó cho dù nó ở đầu hay cuối chuỗi.

Ví dụ:

Tìm mã của các ký tự đầu tiên trong chuỗi văn bản dưới đây:

Hàm CODE trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =CODE(C6).

Hàm CODE trong Excel 2

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm CODE trong Excel 3

- Tương tự sao chép công thức cho các chuỗi văn bản còn lại được kết quả:

Hàm CODE trong Excel 4

- Vì là các ký tự nên có phân biệt chữ hoa và chữ thường. Giá trị ô C6 là chữ hoa trả về giá trị 69, giá trị ô C7 chữ e thường -> trả về giá trị 101.

- Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm CODE trong Excel 5

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm CODE trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận