Hàm BESSELY - Trả về hàm Bessel, còn gọi là hàm Weber hay hàm Neumann trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm BESSELY – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm kỹ thuật rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm BESSELY

Mô tả: Trả về hàm Bessel, còn gọi là hàm Weber hay hàm Neumann.

Cú pháp: BESSELY(X, N).

Trong đó:

- X: Giá trị để đánh giá hàm, là tham số bắt buộc.

- N: Bậc của hàm Bessel, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Nếu X hoặc N không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- Nếu N không phải là số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên.

- Nếu N < 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Công thức tính của hàm Bessel bậc thứ n của biến x là:

Công thức

Ví dụ:

Tính giá trị hàm Bessel của Weber với các giá trị được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm BESSELY trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =BESSELY(D6,D7).

Hàm BESSELY trong Excel 2

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm BESSELY trong Excel 3

- Trường hợp bậc của hàm không phải là số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên:

Hàm BESSELY trong Excel 4

- Trường hợp bậc của hàm hoặc giá trị đánh giá hàm không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm BESSELY trong Excel 5

- Trường hợp bậc của hàm nhỏ hơn 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm BESSELY trong Excel 6

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm BESSELY trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận